Bliv-boende-boliger i 2023

En ny prøveordning i Kolding betyder, at dimittender kan blive boende i deres ungdomsbolig 12 måneder efter endt uddannelse. Tidligere skulle færdiguddannede forlade en ungdomsbolig senest tre måneder efter sidste eksamen.

Ordningen gælder både for dimittender fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Bag den nye ordning står fire boligselskaber, Bovia, Boligkontoret Kolding, Domea Lunderskov-Kolding og UBSBOLIG A/S og den blev vedtaget i 2022. Ordningen kommer også til at være gældende i 2023, hvorefter den skal evalueres.

Den nye mulighed gælder for alle ungdomsboliger, der udlejes af de fire involverede boligselskaber.