Boliggaranti


Boliggarantien 2018 omfatter studerende, der bor længere end 40 km fra Kolding, og som ikke selv har fundet en bolig inden studiestart.
Til garantien tilknyttes betingelser.

Garantiens indhold
  • Ansøgere, der bor længere end 40 km fra Kolding er omfattet af garantien
  • Et boligtilbud i henhold til garantien kan være dels en midlertidig bolig og dels en ungdomsbolig
  • Den midlertidige bolig/indkvartering kan tilbydes i f.eks. 3 måneder
  • Hvad angår den midlertidige bolig vil der være tale om en basal, meget enkel bolig/indkvartering ("tag over hovedet"), umøbleret, adgang til toilet/bad og evt. adgang til køkken. Der kan evt. blive tale om en fælles bolig/indkvartering sammen med andre studerende
  • Boligen/indkvarteringen vil være beliggende inden for kommunegrænsen

Krav til den studerende
  • Den studerende skal være registreret og godkendt ansøger af Studentkolding
  • Den studerende skal være aktiv søgende minimum 1 måned før ønsket indflytningsdato
  • Den studerende må ikke have sagt nej til et tilbud om ungdomsbolig
  • Den studerende er forpligtet til at søge alle boliger
  • Et tilbud om en bolig tilbydes kun én gang i henhold til garantien

Boliggarantien er gældende indtil den 15. august 2019.